jihoafricka.cz

Informace

13.07.2024

Informace


VELVYSLANECTVÍJihoafrické velvyslanectví v ČR
Ruská 65, P. O. Box 133
100 00 Praha 10-Vršovice
tel.: 67 31 11 14, 71 73 17 99
fax: 67 31 13 95
e-mail: saprague@terminal.cz
úřední hodiny: pondělí-pátek 09.00-12.00 hod.

Velvyslanectví Pretoria
Embassy of the Czech Republic,
936 Pretorius Street, Arcadia, Pretoria 0083, Republic of South Africa
poštovní adresa: P. O. Box 3326, Pretoria 0001, Republic of South Africa
tel.: 002712/342 34 77, 43 36 01, 43 23 28
fax: 002712/430 20 33
e-mail: pretoria@embassy.mzv.cz

JUDr. Pavel VOŠALÍK
velvyslanec
Působnost úřadu: diplomatická a konzulární pro Jihoafrickou republiku, Botswanskou republiku, Lesothské království, Mauricijskou republiku, Namibijskou republiku a Svazijské království
Provozní hodiny úřadu: pondělí-pátek 08.00-15.30 hod.
Úřední hodiny: víza pondělí, středa, pátek 09.00-12.00 hod.

Generální konzulát Kapské Město
Consulate General of the Czech Republic,
2, Fleetwood Avenue, Claremont 7708,
Cape Town, Republic of South Africa
poštovní adresa: P. O. Box 44357, Claremont 7735, Cape Town, Republic of South Africa
tel.: 002721/797 98 35, 797 98 60
fax: 002721/797 27 76
e-mail: capetown@embassy.mzv.cz

RNDr. ing. Jarmila ELIÁŠOVÁ
generální konzulka
Působnost úřadu: konzulární pro správní oblast Kapska a Oranžska
Provozní hodiny úřadu: pondělí-pátek 07.45-16.15 hod.
Úřední hodiny pro veřejnost: pondělí-pátek 09.00-12.00 hod.


DOKLADY, VÍZA, PŘIHLÁŠENÍ...Cestuje se na cestovní pas ČR, jehož doba platnosti o jeden měsíc přesahuje dobu pobytu v zemi.

JAR zrušila vízovou povinnost pro české občany cestující do země za účelem turistiky nebo obchodu. Toto opatření se týká pouze pobytů nepřesahujících 30 dnů. V ostatních případech je nutno požádat o vystavení víza na velvyslanectví JAR v Praze. Vízum je udělováno bezplatně. Český občan může požádat o prodloužení pobytu v JAR prostřednictvím Generálního ředitelství Ministerstva vnitra JAR nebo místního Imigračního oddělení Ministerstva vnitra JAR.

V případě cest na pozvání se doporučuje otázky vstupu konzultovat s velvyslanectvím JAR v Praze. V určitých případech požadují jihoafrické úřady pozvání ověřené MV JAR, ve kterém musí být jasně uvedeno, že zvoucí osoba nese veškerou odpovědnost za českého občana a bude hradit veškeré výdaje spojené s jeho pobytem v JAR. Při vstupu do JAR se vyplňuje dotazník, který je možno obdržet v letadle nebo přímo na hraničním přechodu. Imigrační úředník může od cestujícího požadovat prokázání finančních prostředků ve výši pokrývající dobu pobytu v JAR a předložení zpáteční letenky. Výše finančních prostředků není stanovena. Přihlašovací povinnost v JAR není.

CLO, POJIŠTĚNÍ, VÝMĚNA VALUTMimo věci osobní potřeby se bezcelně může do JAR dovézt 1 l lihovin, 2 l vína, 50 ml parfému, 250 ml vody po holení, 400 ks cigaret, 50 ks doutníků, 250 g tabáku. Dovoz zbraní je dovolen s tím, že celní úřady při vstupu vystaví dočasné povolení na 180 dní. O vystavení zbrojního listu je však třeba žádat u místního policejního oddělení MV JAR. Dovoz valut není omezen. Doporučuje se používat cestovní šeky. Větší částku v hotovosti je nutno nahlásit celnímu úřadu, který vystaví potvrzení, jež je nutno předložit při výjezdu. Dovoz a vývoz místní měny je omezen do 500 ZAR. Při vývozu slonoviny, kožešin, diamantů apod. specializovaní prodejci vystaví potvrzení určené pro vývoz z JAR. V opačném případě může být zboží zabaveno a osoba může být stíhána. Dovoz zvířat je dovolen pouze na základě veterinárního povolení kompetentního jihoafrického úřadu. Platí půlroční karanténa.V JAR je povinné pojištění za škody způsobené jiným osobám v souvislosti s provozem motorového vozidla.

UBYTOVÁNÍPrůměrná cena ubytování v hotelu je 400 ZAR/osoba. V ceně je zpravidla zahrnuta snídaně. Mimosezonní ceny jsou ve většině hotelů výrazně levnější. Motely jsou umístěny zejména na turisticky atraktivních trasách a mají velmi dobrou úroveň. Existuje uspokojivá síť kempinků a karavan-parků. Prakticky ve všech turistických lokalitách lze bydlet v soukromí. Ceny se blíží cenám v dvouhvězdičkových hotelích. Mládežnické hotely (Hostels) jsou v Johannesburgu, Kimberley, Cape Town a East London. Cena za noc je 50 ZAR. Ubytování organizuje a zajišťuje S. A. Youth Hostels Association, P. O. Box 4402, Cape Town 8000.

Rezervování ubytování v JAR se doporučuje v období prosinec-leden (hlavní školní prázdniny), březen-duben (velikonoční svátky) a červenec-srpen (zimní prázdniny).

LETECKÁ DOPRAVAPřímé letecké spojení z Prahy zatím neexistuje. Národní letecký dopravce SAA - South African Airways - má přímé spojení z Frankfurtu nad Mohanem, Londýna, Curychu. Délka letu - 10-11 hodin. Jihoafrické aerolinky jsou v Praze zastoupeny prostřednictvím cestovní kanceláře Globair (02/24 22 36 18).

POZEMNÍ DOPRAVAČerpací stanice jsou velmi dobře rozmístěny, na dálnicích jsou otevřeny 24 hodin denně. Jeden litr benzinu stojí 1,81-1,84 ZAR. Klub motoristů AA sídlí v Johannesburgu, bezplatný tel. 0800-0111994.

MĚSTSKÁ DOPRAVAV JAR prakticky neexistuje. Taxi ve městech běžně nejezdí, lze jej však telefonicky objednat. Velmi kvalitní síť železniční, autobusové a letecké dopravy umožňuje rychlé a pohodlné spojení mezi jednotlivými městy JAR. Asfaltové silnice - celkem 82 000 km. Silniční značení na dobré úrovni. Pohyb po dálniční síti ve velkém Johannesburgu vyžaduje soustředění. Jezdí se vlevo! Použití bezpečnostních pásů je povinné. V případě, že řidič nezaplatí uloženou pokutu na místě, je uvězněn. Omezení nejvyšší rychlosti se liší oblast od oblasti.

Pronájem automobilů je bez problémů u všech mezinárodních společností. Je nutný platný národní a mezinárodní řidičský průkaz, nejméně jednoletá praxe v řízení a věk 21 let. Řízení pod vlivem alkoholu je závažným přestupkem a přísně se trestá.

UŽITEČNÉ MALIČKOSTI- Moc se nedoporučuje jezdit nejběžnější jihoafrickou dopravou - mikrobusy. Jsou ale dvě výjimky - Kapské Město a Durban (samozřejmě ani zde není radno jezdit s nimi do townshipů). Trasy a stanoviště, stejně jako ceny (většinou něco mezi 1-5 ZAR) jsou obecně známé, nezbývá, než se ptát. V Durbanu se hodí špunty do uší. Místní Indové si z auta občas dělají docela výkonný soundsystém. V jednom mikrobusu bylo prý naměřeno neuvěřitelných 148 dB!
- Při cestování autem nikdy nenechávejte NIC (ani oblečení) na viditelných místech. Nepřehrabujte se v kufru před opuštěním auta - nevíte, kdo vás vidí.
- Stopování je v JAR běžná věc, ale z 99 procent stopují černoši. Nedoporučuje se stopovat bez zkušeností. A kdo je zkušený? Ten, který už tu nějakou dobu žije.

PLATBY A BANKYBankovky a šeky všech světových měn se dají vyměnit v každé komerční bance. Doporučuje se používat raději cestovní šeky než peníze. Doklady o výměně peněz uschovávat.

Přijímají se všechny mezinárodně uznávané platební karty. U čerpacích stanic se platí hotově! V restauracích se běžně očekává spropitné ve výši asi 10 % placené částky. Stejně tak i v taxíku.

Spropitné se dává za odnesení zavazadel i u čerpacích stanic.

POŠTA A TELEFONY8.30-16.30, v sobotu do 12.00.
Letecká pošta do ČR: zhruba týden, pozemní pošta až dva měsíce.
Píšete adresu? Nezapomeňte pod Czech Republic dodat ještě Europe.
Cena za známku na pohled 1,10 ZAR.
Dopis do 10 g - 1,30 ZAR.
Telefon do ČR: 09420 - regionální kód-účastnické číslo.
1 min hovoru do ČR - 50 ZAR.
Volat se dá i ze soukromých telefonních centrál - cena za hovorné je dokonce až dvojnásobná.
Internetové kavárny v každém větším městě - cena 5-20 ZAR za hodinu.

DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLAPrvní pomoc:
Cape Town 101 77
Johannesburg 999
Pretoria 326 01 11
Policie 101 11
(má jednotné číslo pro celou JAR)
Tísňové volání 112
(operátor přepojí na policii, hasiče či záchrannou službu)

ELEKTŘINAV síti je střídavý proud 220/230 voltů. Zásuvky tu mají ale odlišné uspořádání a je potřeba příslušný adaptér. Adaptér můžete koupit za 65 ZAR na letišti, nebo obětovat nějaký čas jeho sháněním ve městě, kde se dá získat i za 17 ZAR. Třetí možností je používat zásuvky v koupelně, ty pasují bez adaptéru.

ZDRAVOTNICTVÍDoporučuje se pojištění před cestou. První pomoc se poskytuje bez ohledu na to, zda je zraněný pojištěn.

Mezinárodní očkovací průkaz není při vstupu do země vyžadován s výjimkou případů, kdy návštěvník přijíždí ze státu s běžným výskytem nakažlivých chorob. V případě cest do severních oblastí JAR (Krugerův park) se doporučuje užívat antimalarika, která lze v nouzi zakoupit i v místě. Nedoporučuje se koupání ve vnitrozemských stojatých vodách z důvodu výskytu bilharzie. V hotelích ve městech teče z kohoutků pitná voda. Jinak se doporučuje k pití používat pouze kupovanou pitnou vodu v původních láhvích.

BEZPEČNOSTVe větších městech se vyplatí obezřetnost, zejména v noci (v Durbanu a Johannesburgu se raději v nočních ulicích nepohybovat), ale jinak se jeví bezpečnost v zemi jako velmi dobrá. Rovněž vztahy mezi černou populací a bílými turisty nejsou nijak nepřátelské, naopak v turistických resortech jako Krugerův park a pobřeží spíše profesionálně přátelské.

V centrech velkých měst doporučujeme chodit ve skupinách. Po setmění se vyhýbejte vylidněným ulicím. Neupozorňujte na sebe. Nenoste nápadné šperky, neoslňujte okolí fotoaparáty. U sebe mějte jen nezbytné množství peněz. Letenky nenoste s sebou.

Vše nejlépe ochrání hotelový trezor. Hotelový pokoj zamykejte, ať už jste uvnitř, nebo ne. Ve městech se doporučuje jezdit s uzavřenými okénky, s uzavřenými dveřmi, a nebrat cizí osoby.

Do Jihoafrické republiky je zakázán dovoz a vývoz omamných nebo psychotropních látek. Po zadržení osoby převážející omamné nebo psychotropní látky následuje velmi rychle soudní řízení. Zadržené osobě hrozí trest odnětí svobody na 3 až 5 let, k němuž lze uložit i peněžitý trest ve výši od 15 000 do 30 000 ZAR.

SUVENÝRYAsi nejoblíbenější jsou masky vyřezávané ze santalového dřeva, ebenové sošky, záleží jen na trpělivosti zájemce, jaké dílko se mu podaří mezi jejich záplavou na tržnici objevit. Dále lýkové rohože, výrobky z kůže a jedinečné jihoafrické víno. Máte-li čas, vyplatí se prolézat starožitnické krámky. Speciálním dárkem také může být tradiční africká medicína - míchané koření podle konkrétních požadavků spotřebitele.

UŽITEČNÉ MALIČKOSTIVyhýbejte se situacím, ve kterých by se domorodci vedle vás cítili jako lovná zvěř nebo už nikde jinde neviděné exempláře plazů. Pakliže si nedáte pozor, můžete být překvapeni agresivní reakcí. Černý vtip říká, že nejbezpečnější je na fotografování Johannesburg, protože než začnete kohokoliv obtěžovat svým aparátem, je vám ukraden. Myslíte si, že se bez fotek Johannesburgu neobejdete? Foťte z oken taxíku. Jinak zde doporučujeme nechat fotoaparát v hotelovém sejfu. Jste na fotosafari? Nevystupujte z auta!

Johannesburg - JAR - Jihoafrická republika - Jižní Afrika

Johannesburg

Johannesburg JAR

Johannesburg nejlidnatější město v Jihoafrické republice i celé Jižní Africe. Více ...

Články

Cestuj jinam